We are hiring!

We are looking for Bolesians

Forget about the vacancies looking for five-legged sheep, independent team players, code ninjas or vague wizards of all shapes and sizes. Bolesian – the first AI company in the Netherlands and surrounding areas – is looking for new employees who also want to develop cool AI applications. In particular, we are currently looking for:

Wij zoeken Bolesianen

Laat ze lekker schieten, die vacatures waarin gezocht wordt naar vijfpotige schapen, zelfstandige team players, code ninja’s of vage tovenaars in alle soorten en maten. Bolesian – het eerste AI bedrijf van Nederland en wijde omstreken – zoekt nieuwe medewerkers die ook gave AI toepassingen willen ontwikkelen. In het bijzonder zijn we momenteel op zoek naar:

Marketeer

You have a completed a college education in marketing, sales and/or marketing communication. Because you already have a few years of experience, in all honesty – and with a healthy dose of opportunism – you dare to call yourself a true marketing professional. You are hands-on and you know how to approach issues in a structured manner. You explore possibilities and devise and implement creative solutions with which Bolesian can make an impact.

Marketeer

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding in marketing, sales en/of marketingcommunicatie. Omdat je al een paar jaar ervaring hebt, durf je jezelf in alle eerlijkheid – en met een gezonde dosis opportunisme – een echte marketing professional te noemen. Je bent hands-on en je weet hoe je vraagstukken gestructureerd aan moet pakken. Je onderzoekt mogelijkheden en bedenkt en implementeert creatieve oplossingen waarmee Bolesian impact kan maken.

Front-end developer

You have completed a college beta study or graphical design education and can now look back on several years of experience with web-based systems. Creating and implementing GUI / UX designs does not disturb you one bit. Working with HTML5, CSS and Javascript is completely your thing. Knowledge of PHP, Laravel, Symfony, GIS, Q-GIS, and Leafet is not a requirement, but we are happy if that is something you bring to the table as well.

Front-end developer

Je hebt een HBO beta-studie of grafische opleiding afgerond en kunt ondertussen terugkijken op meerdere jaren ervaring met web based systems. Het maken en implementeren van GUI/UX designs draai jij je hand niet voor om. Het werken met HTML5, CSS en Javascript is helemaal jouw ding. Kennis van PHP, Laravel, Symfony, GIS, Q-GIS, en Leafet is geen vereiste, maar we worden er wel blij van als je dat ook in je bagage hebt.

AI specialist

You have completed a college or university beta study and have several years (shall we say: 3 years or more?) of experience in applying artificial intelligence. You have experience with and are passionate about complex applications of intelligent agents, neural networks and knowledge bases. Do you also have knowledge of Laravel, Symfony, GIS, Q-GIS, Leafet? Then you have an advantage. Python has no secrets for you. You are just very good at that.

AI specialist

Je hebt een HBO/WO beta-studie afgerond en hebt meerdere jaren (zullen we zeggen: meer dan 3 jaar?) ervaring met het toepassen van artificial intelligence. Je hebt ervaring met en werkt met passie aan complexe toepassingen van intelligent agents, neurale netwerken en kennisbanken. Heb je ook nog kennis van Laravel, Symfony, GIS, Q-GIS, Leafet? Dan heb je wel een streepje voor. Python heeft voor jou geen geheimen. Daar ben je gewoon keigoed in.

What makes Bolesian the place where you want to work?

 • By automating human intelligence, we solve problems where the rest of the world fails.
 • We go much further than data science and ‘simple’ machine learning. How much further? Talk to our AI specialists and find out for yourself.
 • Room for the development of your skills: research, discovery, experimentation is all part of it.
 • AI4Good is very important to us. We focus on developments that make the world a bit more beautiful again.
 • Really, only nice people work here (we have a strict ‘No Asshole’ policy).
 • And you can choose your own employee number (sorry, ’42’ has already been taken).

Are you interested in working for the market leader (enjoyably immodest) in Artificial Intelligence? Then let’s get to know each other. Please contact us by sending an email to jobs@bolesian.com.  

Wat maakt Bolesian dé plek waar jij wil werken?

 • Door menselijke intelligentie te automatiseren, lossen wij problemen op waar de rest van de wereld zijn tanden op stuk bijt.
 • We gaan veel verder dan data science en ‘simpele’ machine learning. Hoeveel verder? Praat met onze AI specialisten en ontdek het zelf.
 • Ruimte voor de ontwikkeling van jouw vakmanschap: onderzoeken, ontdekken, experimenteren hoort er allemaal bij.
 • AI4Good staat hoog in ons vaandel. We focussen op ontwikkelingen die de wereld weer een stukje mooier maken.
 • Hier werken alleen maar fijne mensen (we hanteren een strikte ‘No Asshole’ policy).
 • Én je mag je eigen personeelsnummer kiezen (sorry, ’42’ is al vergeven).

Heb jij interesse om te werken bij de marktleider (lekker onbescheiden) in Artificial Intelligence? Laten we dan met elkaar kennismaken. Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar jobs@bolesian.com.