AI4Good

Maak de wereld een beetje mooier

Met onze ontwikkelingen en activiteiten willen we een positieve impact hebben op de samenleving, op het milieu en op de wereld in het algemeen. Wij zijn ervan overtuigd dat artificial intelligence een essentiële rol speelt bij het bevorderen van duurzame ontwikkelingen. Natuurlijk – laten we niet hypocriet zijn – verdienen we ook graag een paar centen, net als elk ander bedrijf. Maar waarom zouden we onze AI-expertise niet gebruiken om tegelijkertijd van deze wereld een betere plek te maken?

De wereld een betere plek maken is niet echt een opgaaf die je even in je eentje oppakt. Daarom zoeken we verbinding met partijen die onze waarden en interesses delen. Samen verkennen we mogelijkheden en ontwikkelen we mooie dingen die impact hebben.

We zijn ons bewust van en houden rekening met de sociale, economische, ecologische, juridische of andere gevolgen van onze bedrijfsvoering, met betrekking tot:

  1. onze werknemers, dochterondernemingen en leveranciers;
  2. de belangen van de klanten van ons bedrijf en onze dochterondernemingen;
  3. de gemeenschappen en samenlevingen waarin ons bedrijf, onze dochterondernemingen en leveranciers zaken doen;
  4. de lokale, regionale en mondiale omgeving waarin we leven en;
  5. de korte- en langetermijnbelangen van onze onderneming.

Positieve maatschappelijke impact

Het realiseren van positieve maatschappelijke impact door mensen te verbinden, juist in tijden van crisis of onzekerheid.

Meer bereiken met minder

Het optimaliseren van asset management om onnodige uitgaven van publiek geld te verminderen en ecologische schade te beperken.

Kwetsbare gebieden beschermen

Het bieden van inzicht voor duurzame land- en bosbouw, om de leefbaarheid van die gebieden voor de bewoners te verbeteren.

Zie de regen

Het Trans-African Hydro Meteorological Observatory, kortweg TAHMO, breidt het netwerk van meteorologische meetstations op het Afrikaanse continent uit. Het toenemend aantal meetstations zorgt voor een toename van weergegevens. Ondanks deze stijging is het niet mogelijk om op een inzichtelijke manier naar deze ontwikkelingen te kijken.

Mats van der Burg studeert Toegepaste Geo-informatiekunde aan HAS Hogeschool. Tijdens een stage bij Bolesian zette Mats zijn tanden in een uitdagende AI4Good-opdracht: het ontwikkelen van een toegankelijke applicatie die de maandelijkse neerslag per meetstation weergeeft op basis van een interactieve kaart. Hierdoor wordt het mogelijk om door middel van geautomatiseerde gegevensverwerking op transparante wijze actuele ontwikkelingen op het gebied van neerslag in beeld te brengen. Hierdoor is er meer kennis beschikbaar voor lokale Afrikaanse boeren over het weer.

W4RA - Het vergroenen van Afrika

Bolesian is partner van W4RA, de Web-alliance for Regreening in Africa. Met Bolesian’s expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie dragen we bij aan de missie van de W4RA om door boeren beheerde vergroeningsactiviteiten te ondersteunen, specifiek door informatie, communicatie en kennisuitwisseling voor plattelandsontwikkeling te verbeteren.

W4RA is een interdisciplinair netwerksamenwerkingsverband van wetenschappers en professionals in informatie- en computerwetenschappen, softwareontwikkeling, organisatie, business en communicatie. Het wordt gehost als een R&D- en educatieprogramma bij het Network Institute van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds de oprichting in 2009 is W4RA geïnspireerd door de African Regreening Initiatives.

Tree Aid - Bescherm de bomen

Tree Aid helpt mensen in de droge gebieden van Afrika om uit de armoede te komen en hun omgeving te beschermen. De mensen hier leven in de zwaarste omstandigheden op aarde en bomen zijn essentieel voor hun overleving. Bomen zorgen voor voeding, genereren inkomsten en dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Tree Aid helpt lokale Afrikaanse gemeenschappen bomen te planten en te beschermen, zodat ze hun omgeving kunnen verbeteren en economische groei mogelijk maken, voor nu en voor toekomstige generaties.

Voor Tree Aid ontwikkelde VU student Jan Drabek een AI-applicatie om satellietbeelden te analyseren. Elke acht dagen worden satellietbeelden geanalyseerd om ontbossing op te sporen. Met de app kunnen analisten automatisch bomen tellen binnen een polygoongebied. Als er afwijkingen worden geconstateerd, kan Tree Aid actie ondernemen.

Metropole Orkest - Rek creatieve grenzen op

Kunst maakt de wereld een betere en mooiere plek om in te leven. Kunst daagt de verbeelding uit van wat mogelijk is. Kunst nodigt uit om creatief te zijn en met oplossingen te komen die buiten de bekende grenzen liggen. Creativiteit is wat we nodig hebben om de huidige grote problemen op te lossen. Daarom steunt Bolesian het Metropole Orkest, ’s werelds toonaangevende pop- en jazzorkest. Het is ook het grootste pop- en jazzorkest ter wereld. Door het vakmanschap van zijn musici blinkt Het Metropole Orkest uit in improvisatie en bewerking.

Samen met onze business partner 2 Cool Monkeys ondersteunen wij het Metropole Orkest met expertise op het gebied van app-ontwikkeling, kennisgebaseerde oplossingen en AI.