Toekomstige situaties voorspellen

Inzicht in de verwachte situatie

De capaciteit van mensen, middelen of omgevingen is beperkt. Dus wil je de beschikbaarheid ervan maximaal benutten. Dan is het niet alleen prettig als je de actuele beschikbaarheid weet, maar ook dat je inzicht hebt in de verwachte beschikbaarheid over een bepaalde periode. Om hierover zinnige uitspraken te kunnen doen, spelen tal van variabelen, specifieke kennis over de materie en grote hoeveelheden data een rol. Om hiermee vervolgens realtime goed te kunnen omgaan, is zeer complex.

Wanneer een taak menselijke intelligentie vraagt, maar de omvang van de taak onmenselijk groot is, dan is de inzet van artificial intelligence (AI) waardevol. Bolesian biedt u Prognotizer, ons AI-platform om razendsnel inzicht te bieden in de verwachte situatie ten aanzien van mensen, middelen of omgevingen.

Wees beter voorbereid op wat gaat komen door de inzichten die Prognotizer u biedt.

Betrouwbaar

Prognotizer baseert zich niet alleen op historische gegevens, maar neemt vooral ook menselijke domeinkennis mee in de beoordeling.

Actueel

De verwachte situatie over een bepaalde periode wordt continu bijgewerkt de met actuele situatie.

Consistent

Produceer dezelfde hoge kwaliteit resultaten keer op keer, gebaseerd op menselijke expertise en historische data.
Realistische verwachtingen
  • Hybrid AIPrognotizer gebruikt een combinatie van data science en kennistechnologie om een uitspraak te doen over de verwachte situatie.
  • UitlegbaarPrognotizer werkt op basis van geavanceerde modellen van menselijke expertise. Hierdoor zijn de resultaten altijd te verantwoorden.
  • Locatie-gebaseerdBij locatie-afhankelijke verwachtingen worden de resultaten verbonden met geo-data zodat duidelijk is wat er aan de hand is en waar dit precies speelt.
  • GeïntegreerdPrognotizer kan aansluiten op uw bestaande platformen zoals GIS, asset management, planning of roostering.

Prognotizer wordt gebruikt door onder meer

Geïnteresseerd? Neem contact op.

"*" indicates required fields

Wilt u meer weten over Prognotizer of heeft u interesse in een demonstratie? Aarzel geen moment en neem contact met ons op.

We vinden het overigens ook leuk om voor u en uw collega’s een presentatie over artificial intelligence te verzorgen en u mee te nemen in de  bijzondere wereld van de AI toepassingen die wij samen met onze klanten hebben ontwikkeld. We beloven dat u niet teleurgesteld zult zijn.