Use cases

Hoe wij AI voor u laten werken!

Er wordt veel gesproken over artificial intelligence. Wij vinden het ook leuk om erover te praten. Wat we nog veel leuker vinden, is om waardevolle AI oplossingen te ontwikkelen. Dat is dus wat wij doen. Niet teveel bla, maar wel bergen wol. Wij lossen praktische problemen op voor onze klanten. Met onze intelligente Hybrid AI oplossingen krijgen we het voor elkaar!

Anonimizer

Gemeente Nijmegen

Anonimiseren voor Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)

Gemeente Groningen

Bulk verwerking anonimiseren in het kader van het programma Beter Kenbaar.

Gemeente Groningen

Anonimiseren voor afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Anonimiseren van Wob-verzoek met betrekking tot De Goffert

Waterschap Hunze en Aa's

Detecteren van AVG-conflicten in publieke beeldenbank

Stichting Mooi Noord-Holland

Anonimiseren van beeldenbank met landschappen en boerderijen

Gemeente Rijssen-Holten

Bulkverwerking voor anonimiseren van bestemmingsplannen

Gemeente Zaanstad

Bulkverwerking voor anonimiseren van Woo-verzoek

Sentinizer

Rijkswaterstaat

Detectie en diagnose van vaarwegmarkeringen vanaf vaartuigen

Rijkswaterstaat

Inventariseren wegkenmerken voor Nationaal Wegenbestand (NWB)

Primerion

Visuele inspectie wegdek en schadedetectie asfalt deklagen

Waterschap Hollandse Delta

Herkennen van waterzuiveringsinstallaties in een beeldenbank

Veiligheidsregio Twente

Analyse brandveiligheidssymbolen op bouwtekeningen

Het Waterschapshuis

Controle op naleving van milieu-eisen horeca

Geonizer

Waterschap Hunze en Aa's

Georefereren van onderzoeksresultaten geotechnisch onderzoek

Waterschap Hunze en Aa's

Localiseren en analyseren grondwaterpeilbuizen

Gemeente Venlo

Metadateren en georefereren van bouwtekeningen

Provincie Gelderland

Ondersteuning besluitvorming landbouwsubsidies en -vergunningen

Speciale projecten

Havenbedrijf Antwerpen

Detectie van calamiteiten in marifoonverkeer

Havenbedrijf Rotterdam

Voorspellen van de beschikbaarheid van ligplaatsen voor de binnenvaart

LUMC

Analyse van infectierisico's ten behoeve van 'GGD Reist Mee' app

Rijkswaterstaat

Voorspellen beschikbaarheid van ligplaatsen voor 'Blauwe Golf Verbindend'