Gemeente Rijssen-Holten

Anonimiseren voor publicatie op portaal ruimtelijke plannen

  • Anonimizer bulkverwerking
  • Bestemmingsplannen
  • Landelijk portaal voor ruimtelijke plannen

De gemeente Rijssen-Holten is overgestapt op nieuwe software voor de bestemmingsplannen. Daarnaast moeten bestemmingsplannen worden gepubliceerd op het landelijk portaal voor ruimtelijke plannen. Voorafgaand aan de migratie moesten de huidige digitale bestemmingsplannen worden geanonimiseerd. We hebben het hier over vele honderden dossiers die elk weer uit conceptversie en een definitieve versie bestaat. Elke versie bestond weer uit meerdere documenten zoals het bestemmingsplan en een vaststellingsbesluit. Daarnaast bevatten veel dossiers ondersteunende onderzoeksdocumenten. Denk hierbij aan onderzoeken voor bodem, geluid, luchtkwaliteit etc. Al deze documenten verschillen in opbouw; vooral de onderzoeksdocumenten omdat die uit verschillende externe bronnen komen. De bestemmingsplannen beslaan een periode van meer dan een decennium. Dit betreft zowel documenten die al digitaal zijn aangemaakt als fysieke documenten die van papier zijn gescand. Al met al een klus die menselijke intelligentie vereist om uit te voeren, maar dan van een onmenselijke omvang.

Op verzoek van de gemeente Rijssen-Holten hebben we Anonimizer ingezet om alle bestanden die onderdeel zijn van de bestemmingsplannen AVG-proof te maken. Anonimizer analyseert hierbij de inhoud van elk document, classificeert het type document en selecteert een anonimiseringsstrategie op basis van het onderwerp van het document. Daarna detecteert het platform alle privacygevoelige data in het document en past – afhankelijk van de strategie – kennisregels toe voor het al dan niet aflakken van gegevens. Ten slotte wordt het document geëxporteerd naar een nieuwe geanonimiseerde versie en veilig teruggestuurd naar de gemeente Rijssen-Holten. Probleem opgelost.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

"*" indicates required fields

Wilt u meer weten over deze casus? Heeft u interesse om eens met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van AI? Of misschien wilt u een demonstratie of een productsheet van een van onze platformen?

Aarzel geen moment en neem contact met ons op.