Gemeente Zaanstad

Anonimiseren voor Woo-verzoek

  • Anonimizer bulkverwerking
  • Woo-verzoek
  • Uitzondering belastend object

De gemeente Zaanstad kreeg een verzoek in het kader van de Wet Open Overheid (Woo). Als gevolg hiervan moest de gemeente honderden documenten, bestaande uit duizenden pagina’s, binnen korte tijd opleveren. Het verzamelen van alle relevante documenten was al een klus op zich. Daarna moesten alle bestanden echter ook nog eens doorlopen worden om ervoor te zorgen dat alle privacy-gevoelige gegevens conform de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) afgeschermd werden. Hierbij was er sprake van een zogenaamd belastend object waarvan het adres wél zichtbaar moest blijven.

Om dit alles binnen de gestelde termijn uit te voeren, is een opdracht van onmenselijke omvang en snelheid. Op verzoek van de gemeente Zaanstad hebben we Anonimizer ingezet om alle bestanden die onderdeel zijn van het Woo-verzoek AVG-proof te maken. Anonimizer detecteert hiervoor alle privacygevoelige data in de documenten en afbeeldingen en maskeert deze. Een speciale kennismodule filtert het adres van het belastend object uit de gevonden adressen, zodat dit adres ongemoeid wordt gelaten. Daarna zijn de bestanden geëxporteerd naar een nieuwe geanonimiseerde versie en veilig – en op tijd – teruggestuurd naar de gemeente Zaanstad. Probleem opgelost.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

"*" indicates required fields

Wilt u meer weten over deze casus? Heeft u interesse om eens met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van AI? Of misschien wilt u een demonstratie of een productsheet van een van onze platformen?

Aarzel geen moment en neem contact met ons op.