Hago

Quick Scan kansen artificial intelligence in schoonmaak

  • Optimaliseren schoonmaakprocessen
  • Inzetbaarheid medewerkers vergroten
  • Ondersteuning en advies in besluitvorming

De schoonmaak-branche is een branch met uitdagingen. Schoonmaakwerk is eigenlijk altijd verstorend op de processen van de klantorganisatie voor wie je werkt. Er is vaak weinig waardering voor het werk. Verloop onder mensen en ziekteverzuim zijn hoog. Het is moeilijk om mensen te krijgen en om mensen vast te houden. Schoonmaakwerk is arbeidsintensief en dat in een arbeidsmarkt die onder druk staat. 

Hago Schoonmaak – tegenwoordig onderdeel van Vebego Cleaning Services – voorziet zo’n 8.000 mensen van werk en daarmee van een inkomensgarantie. De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om slimmer werken: meer bereiken met dezelfde mensen. Hago wil mensen ook perspectief bieden en dit betekent dat het verbeteren van efficiëntie in de operatie nooit  koste mag gaan van arbeidsplaatsen. Hoe kun je slimme technologieën – zoals Bolesian die op basis van artificial intelligence ontwikkelt – zodanig in dat je meer bereikt?

Op verzoek van Hago heeft Bolesian een quick scan uitgevoerd om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van AI voor Hago. In samenwerking met medewerkers van Hago ontstond er een mooi beeld van de meerwaarde van AI op verschillende terreinen, bijvoorbeeld op het gebied van operationele optimalisatie, vergroting van de inzetbaarheid van medewerkers en het maken marktkeuzes.

 

Geïnteresseerd? Neem contact op.

"*" indicates required fields

Wilt u meer weten over deze casus? Heeft u interesse om eens met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van AI? Of misschien wilt u een demonstratie of een productsheet van een van onze platformen?

Aarzel geen moment en neem contact met ons op.