Havenbedrijf Rotterdam

Beschikbaarheid ligplaatsen binnenvaart

  • Prognotizer
  • Service aan binnenvaartschippers
  • Voorspelmodellen beschikbaarheid van ligplaatsen

Rotterdam heeft het grootste havengebied van Europa. Elke dag is er een komen en gaan van zeeschepen die goederen afleveren voor doorvoer naar het Europese achterland. De doorvoer van stukgoederen en natte en droge bulk vindt plaats over de weg, per spoor en ‘s werelds grootste vloot (bijna 6.000!) binnenvaartschepen. Meer dan de helft van de Europese binnenvaartschepen vaart onder Nederlandse vlag. Hoe zorg je ervoor dat al deze schepen een plek vinden die voldoet aan hun specifieke eisen en wensen en ook nog eens op het moment dat ze in het havengebed arriveren?

In een eerder stadium hebben we een proof of concept gedaan met Rijkswaterstaat om de beschikbaarheid van ligplaatsen voor de binnenvaart te voorspellen om zo schippers beter te kunnen bedienen. Naar aanleiding van deze proof of concept hebben we samen met Havenbedrijf Rotterdam de Prognotizer ingericht, specifiek voor het Rotterdamse havengebied en rekening houdend met tal van factoren, zoals het scheepstype, de grootte van het schip, de lading, de afmetingen van de ligplaats, de aanwezigheid van extra voorzieningen op de ligplaats, etc. Dit heeft geresulteerd in een informatiedienst waarmee schippers hun reis en aankomst beter kunnen plannen, met minder overlast en ergernis en zonder onnodig brandstofverbruik en uitstoot van uitlaatgassen.

Probleem opgelost.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

"*" indicates required fields

Wilt u meer weten over deze casus? Heeft u interesse om eens met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van AI? Of misschien wilt u een demonstratie of een productsheet van een van onze platformen?

Aarzel geen moment en neem contact met ons op.