Het Waterschapshuis

Handhaven van milieu-eisen

  • Sentinizer
  • Objectdetectie en berekening afstanden
  • AHN4 puntenwolk

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de Nederlandse waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. De organisatie heeft als doel om de samenwerking tussen de waterschappen te bevorderen op het gebied van ICT. Hierbij wordt ook samengewerkt met andere overheden die actief zijn in de watersector. Bolesian heeft een lange relatie met Het Waterschapshuis. We worden regelmatig gevraagd om mee te denken en te adviseren over nieuwe ontwikkelingen en om technologische innovaties te ondersteunen met Artificial Intelligence.

In opdracht Het Waterschapshuis hebben we ons platform Sentinizer ingezet om objecten in de puntenwolk van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4) te detecteren. De uitdaging die ons werd voorgelegd, was om speciale horeca-schoorstenen te detecteren en te controleren of de schoorstenen voldoen aan de plaatsingseisen. Horeca-instellingen moeten voorzien zijn van een afvoerpijp of doelmatige ontgeuringsinstallatie. Hieraan worden specifieke eisen gesteld om te zorgen voor goede verspreiding. Binnen 25 meter van bebouwing moet een afvoerpijp 2 meter boven het dak uitkomen. 

We hebben Sentinizer zo ingericht dat de contouren van schoorstenen gedetecteerd kunnen worden in de puntenwolk van de AHN4. Vervolgens zijn de hoogtes van omliggende gebouwen vastgesteld en wordt berekend of de plaatsing van de afvoerpijp voldoet aan de afstandseisen. Aanvullend kan een cross check worden gedaan of de locatie van uitgegeven horecavergunning ook over de vereiste afvoerpijp beschikt.

Proef geslaagd en probleem opgelost.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

"*" indicates required fields

Wilt u meer weten over deze casus? Heeft u interesse om eens met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van AI? Of misschien wilt u een demonstratie of een productsheet van een van onze platformen?

Aarzel geen moment en neem contact met ons op.