Provincie Gelderland

Ondersteuning besluitvorming landbouw

  • Geonizer en Semantizer
  • Stikstofemissie en bodemverontreiniging
  • Landbouwsubsidies en -vergunningen

Het terugdringen van stikstofemissies en bodemverontreiniging zijn belangrijke milieukwesties. Veel lokale en regionale overheden in Nederland hebben behoefte aan data die inzicht geven in de huidige situatie in hun beheergebied. Dit geldt ook voor de Provincie Gelderland. De gegevens zijn echter niet altijd gestructureerd beschikbaar. Binnen deze overheidsorganisaties zijn er talloze rapportages, onderzoeksrapporten en andere documenten aanwezig waarin impliciet de gevraagde gegevens zijn opgenomen. Hoe haal je de gegevens uit die documenten? En hoe bepaal je welke documenten überhaupt relevant zijn in dit proces?

Geonizer is de oplossing van Bolesian voor het vinden van geodata in documenten en het toegankelijk maken van informatie op basis van locatie. Met Semantizer kunt u eenvoudig grote hoeveelheden ongestructureerde informatie analyseren en structureren. In opdracht van de provincie Gelderland zijn Semantizer en Geonizer ingezet om een ​​groot aantal onbekende documenten te verwerken. Binnen deze bulk aan ongestructureerde data was Semantizer specifiek op zoek naar documenten over landbouwsubsidies en landbouwvergunningen. Semantizer analyseert de inhoud van de documenten, classificeert het onderwerp van het document en haalt op basis van het onderwerp relevante gegevens uit het document. Ondertussen heeft Geonizer locatiespecifieke referenties geëxtraheerd en gemakkelijke toegang geboden tot alle gegevens op basis van locatie.

Probleem opgelost.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

"*" indicates required fields

Wilt u meer weten over deze casus? Heeft u interesse om eens met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van AI? Of misschien wilt u een demonstratie of een productsheet van een van onze platformen?

Aarzel geen moment en neem contact met ons op.