Rijkswaterstaat vaarwegmarkeringen

Monitoren van vaarwegmarkeringen

  • Sentinizer
  • Asset management
  • Beheer van infrastructuur

Rijkswaterstaat is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het ontwerp, de aanleg, het beheer en het onderhoud van de belangrijkste infrastructurele voorzieningen in Nederland. De veiligheid van infrastructuur wordt mede bepaald door de aanwezigheid van de juiste bebording en markeringen. Op rijkswegen zijn dit bijvoorbeeld hectometerpaaltjes, verkeersborden, informatieportalen en verlichting. Op vaarwegen wordt het verkeer geleid door borden, boeien en bakens. Het monitoren van de staat van al die assets is een enorme klus. Meer en meer wordt gebruik gemaakt van camera’s op voertuigen en vaartuigen om omgevingen en assets vast te leggen. Die beeldinformatie moet dan nog wel worden geïnspecteerd.

In opdracht van het Data Lab van Rijkswaterstaat hebben we ons platform Sentinizer ingezet als een ‘Artificial Inspector’. In plaats van dure professionele camera’s te gebruiken, heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen een proof of concept te doen met standaard smartphones. De smartphones zijn gemonteerd op schepen. Onze speciaal hiervoor ontwikkelde Android-app maakt elke seconde een opname en stuurt deze door naar de Artificial Inspector. De Artificial Inspector herkent vaarwegmarkeringen op de beelden. Een database met geografische gegevens wordt vervolgens gebruikt om te controleren of het herkende object overeenkomt met wat op die specifieke locatie had moeten worden gevonden. Zo zijn we in staat om te signaleren of de werkelijke wereld en theoretische wereld met elkaar overeenkomen. 

Proef geslaagd en probleem opgelost.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

"*" indicates required fields

Wilt u meer weten over deze casus? Heeft u interesse om eens met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van AI? Of misschien wilt u een demonstratie of een productsheet van een van onze platformen?

Aarzel geen moment en neem contact met ons op.