Rijkswaterstaat VWM

Beschikbaarheid ligplaatsen binnenvaart

  • Prognotizer
  • Blauwe Golf Verbindend
  • Voorspelmodellen beschikbaarheid van ligplaatsen

Rijkswaterstaat is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het ontwerp, de aanleg, het beheer en het onderhoud van de belangrijkste infrastructurele voorzieningen in Nederland. Een van de diensten van Rijkswaterstaat is ‘Blauwe Golf Verbindend’; realtime data voor de binnenvaart over open bruggen en beschikbare ligplaatsen in havens. Informatie waarmee schippers hun reis en aankomst beter kunnen plannen, met minder overlast en ergernis en zonder onnodig brandstofverbruik en uitstoot van uitlaatgassen. Om de binnenvaart beter te kunnen bedienen, wil Rijkswaterstaat een voorspelling kunnen geven over de beschikbaarheid van ligplaatsen in een bepaald gebied over een bepaalde periode. Er moet met tal van factoren rekening worden gehouden, zoals het scheepstype, de grootte van het schip, de lading, de afmetingen van de ligplaats, de aanwezigheid van extra voorzieningen op de ligplaats, etc.

In opdracht van Rijkswaterstaat, Verkeer en Waterstaat (VWM) en de Centrale Informatiedienst (CIV) ontwikkelde Bolesian een pilotsysteem waarin verschillende voorspellingsmodellen met elkaar zijn vergeleken. De modellen zijn gebaseerd op zowel historische gegevens als de expertise van binnenvaartexperts. Dit prototype legde de basis voor ons Prognotizer platform. De werking van de prognosemodellen in verschillende scenario’s is hier te bekijken.

Probleem opgelost.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

"*" indicates required fields

Wilt u meer weten over deze casus? Heeft u interesse om eens met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van AI? Of misschien wilt u een demonstratie of een productsheet van een van onze platformen?

Aarzel geen moment en neem contact met ons op.