Veiligheidsregio Twente

Analyse brandveiligheidssymbolen op bouwtekeningen

  • Sentinizer
  • Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK)
  • Voorbereiden op gevaarlijke situaties

Brandweer teams willen onderweg naar een incident weten wat men ter plekke kan verwachten. Daarom hebben de brandweerregio’s samen de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK) bedacht. De DBK combineert op een slimme manier gegevens die al beschikbaar zijn binnen de brandweerkorpsen, veiligheidsregio’s en andere overheden. De DBK biedt met name brandweerkorpsen de mogelijkheid om zich onderweg naar een incident een beeld vormen van de situatie die het team kan verwachten en de inzet die daarbij nodig. Op dit moment worden er in de Digitale Bereikbaarheidskaart (DBK) alleen objecten in kaart gebracht die al een bepaald risico hebben en waarvoor er een aanleiding is om hier meer informatie over te hebben in geval van een incident. De consequentie is dat er van heel veel objecten nog geen informatie in de DBK aanwezig is. De brandweer heeft hierdoor nauwelijks informatie over zo’n object zij daar bij een brand naar binnen moeten.

  • Waar zitten de deuren en hoe kom ik het pand in en uit? 
  • Waar zitten de afsluiters (gas, licht, water)? 
  • Waar zitten de brandscheidingen? 
  • Etc.

Het zou enorm waardevol zijn als er om te beginnen een soort basis-DBK automatisch gegenereerd kan worden voor zo veel mogelijk objecten in het beheersgebied. Maar hoe doe je dit?

Voor de Veiligheidsregio Twente hebben we een Proof of Concept uitgevoerd op basis van ons platform Sentinizer. We hebben Sentinizer ingericht om allerlei symbolen en kenmerken op plattegronden te herkenen die meer zeggen over toegangswegen, brandveiligheidsinstallaties en compartimenteringen. Hiermee is het gelukt om een basale indicatie te geven van de situatie die de brandweer kan verwachten.

De mogelijke oplossing van het probleem is hiermee aangetoond. De eerlijkheid gebied te zeggen dat – om het system operationeel te maken en willekeurig welke tekeningen te kunnen verwerken – het systeem verder uitgebreid zal moeten worden.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

"*" indicates required fields

Wilt u meer weten over deze casus? Heeft u interesse om eens met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van AI? Of misschien wilt u een demonstratie of een productsheet van een van onze platformen?

Aarzel geen moment en neem contact met ons op.