Waterschap Hollandse Delta

Classificatie van foto's

  • Sentinizer
  • Metadateren van een beeldenbank
  • Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI)

Is het mogelijk om automatisch foto’s te analyseren en daarop bijzondere elementen te detecteren zodat je de foto’s automatisch kunt duiden? Deze vraag lag op het bord van de data scientists bij het Waterschap Hollandse Delta. Als we het hebben over ‘bijzondere elementen’ dan gaat het dus duidelijk niet over standaard machine learning oplossingen zoals het herkennen van honden, katten, mensen, auto’s etc. We hebben het hier over het herkennen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) of onderdelen hiervan. Niet echt het standaardwerk. Oh ja, en als het kan ook meteen vaststellen over welke RWZI het precies gaat zodat er een geo-referentie aan de foto gekoppeld kan worden. Oh ja, en hadden we al gezegd dat het om een paar duizend foto’s gaat?

Dit is dus duidelijk een klus voor het platform Sentinizer van Bolesian. Aan de hand van voorbeeldfoto’s hebben we gesproken met experts van het waterschap. Hoe zouden zij – op basis van hun kennis en ervaring – de foto’s bekijken en kunnen vaststellen of de foto betrekking heeft op een RWZI en zo ja, welke RWZI? Dat bleek nog geen eenvoudige opgaaf. We zijn erin geslaagd om de deze noot te kraken door een combinatie van beeldherkenning, aangevuld met analyses van wat er aan tekstuele informatie op foto’s te vinden was. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teksten die op metertjes in controleruimten staan, of labels op afsluiters. De combinatie van beeld en tekst zorgde voor de oplossing.

Probleem opgelost.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

"*" indicates required fields

Wilt u meer weten over deze casus? Heeft u interesse om eens met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van AI? Of misschien wilt u een demonstratie of een productsheet van een van onze platformen?

Aarzel geen moment en neem contact met ons op.